(04.08.2016) Deze website is in opbouw.
The Sweet and Sour Story of Sugar

The Sweet and Sour Story of Sugar

Van de jungle van Suriname tot de suikersteden in Indonesië, van de Emerald Desert in Brazilië tot suikerfabrieken in Nederland is The Sweet and Sour Story of Sugar een fotografische onderzoek naar suiker als handelswaar in het voormalig koninkrijk. Dit boek, deel van een baanbrekend open-source project, brengt voor het eerst historisch materiaal samen in opdracht vervaardigd fotografisch werk, om nieuwe inzichten te krijgen in de mechanismes van economische en culturele globalisering. Zes wereldberoemde fotografen (Alejandro Chaskielberg, James Whitlow Delano, Carl De Keyzer, Ed Kashi, Tomasz Tomaszewski en Francesco Zizola) reisden naar vier -door suiker verbonden- landen om het verhaal te vertellen van het verleden, heden en toekomst van deze wereldwijde handelswaar. Hun werk is samengebracht met veel ongepubliceerd historisch materiaal, en essays over thema's als handel, migratie, slavernij, werkomstandigheden, energiepolitiek, gezondheid en milieuaspecten.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 28 x 28 cm
Uitgave: september 2013

ISBN/EAN 978 90 76703 50 3
boek-nieuw
Voorheen de vooruitgang

Voorheen de vooruitgang

Aan het begin van 20e eeuw vormden de Veenkoloniën een bloeiend industriegebied. Meer dan zestig fabrieken, merendeels op coöperatieve grondslag, maakten ons land een vooraanstaand producent van strokarton en aardappelmeel. De fabrieken droegen trotse en optimistische namen als De eendracht, Ons Belang, De Vrijheid en De Toekomst. Ze waren een toonbeeld van vooruitgang.
Het is inmiddels geschiedenis geworden. Wat doe je dan met een oude, afgeleefde fabriek? Je verkoopt hem of, als dat ook al niet meer lukt, sloopt hem. Of je fotografeert hem en noteert de verhalen voor later als de vooruitgang alles heeft doen vervagen

Bindwijze: paperback
Formaat: 24 x 28,5 cm
Uitgave: mei 1986

ISBN 90 6012 693 9
boek-01
Een wijde blik verruimt het denken

Een wijde blik verruimt het denken

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van GADO (voormalige vervoerder in het openbaar vervoer) werd dit boek samengesteld door Ton Broekhuis (foto's), Eddie Marsman (teksten) en Hans Miedema (vormgeving) De opdracht luidde: Verbeeld de busmaatschappij in combinatie met haar omgeving. De foto's tonen het landschap en de stad, waar doorheen de bussen van GADO slingeren. De poëtische teksten verbeelden de gedachten van iemand die met de bus door dit gebied rijdt.

Het boek was bedoeld voor het personeel van GADO. Het is daarom uitgevoerd als een doos met daarin losse foto's. De gedachte is dat mensen de foto's wisselend in een lijstje konden ophangen

Door de publiciteit rondom het jubileum en het boek kwam er vraag vanuit het publiek om een boek. Daarop werd een paperback uitvoering op de markt gebracht. De oplage van 1000 exemplaren was snel uitverkocht, waarop besloten werd een tweede druk uit te brengen van 1500 exemplaren. Deze was op termijn ook uitverkocht.

boek-02
Scrabble aan de kook

Scrabble aan de kook

Paul Jainandunsingh behoorde eind 20e eeuw tot de dichtersgroep Epibreren, rondom de stad Groningen. Volgens eigen zeggen maakt hij 'bijtende romantiek, die de werkelijkheid (?) weerspiegeld. Het is donker en zwaar, anderzijds licht, bijna dansbaar. Hij valt met woorden mensen aan. Dat maakt hem een woordenaar.'

Bindwijze: genaaid gebrocheerd met opgeplaktje voor- en achterplat
Formaat: 13 x 21 cm
Uitgave: 1995

Dankzij de welwillende medewerking van Grafische Industrie De Marne, Janine ter Horst (binden), Hans Miedema (vormgeving) en Anne Hoekstra (mecenas) was het mogelijk deze uitgave van 100 exemplaren re realiseren.

boek-03
Stroomdallandschap Drentsche Aa

Stroomdallandschap Drentsche Aa

Dwars door Drenthe slingert het stroomdallandschap Drentsche Aa. Een zeldzaam natuurlijk en cultuurhistorisch landschap dat zijn gelijke in Nederland én Europa nauwelijks kent. Niet alleen de natuur maar ook de bewoners en de sporen die zij door de eeuwen heen in het gebied hebben achtergelaten krijgen ruimschoots aandacht.
Met de bijdrage van de fotograaf Ton Broekhuis is tenslotte een bijzonder interessante gids ontstaan waarin de vele geheimen en verrassingen van de Drentsche Aa worden ontsluierd en toegelicht.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 24,5 x 18,5 cm
Uitgave: december 1996

ISBN 90 5028 085 6
boek-04
Op zoek naar Tjabble Hornsma

Op zoek naar Tjabble Hornsma

De laatste jaren is de aandacht voor de historische Groninger sportheld Tjabble Hornsma sterk toegenomen. Opvallend is dat recentelijk vanuit uiteenlopende wetenschappelijke vakgebieden publicaties over leven en werken van Hornsma zijn verschenen. Even opvallend is echter dat deze publicaties elkaar op tal van cruciale punten tegenspreken.

Het is verheugend dat, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het naar Hornsma genoemde voetbaltoernooi, een groep vorsers de moeite heeft genomen een wetenschappelijke zoektocht te ondernemen. Dit boek is een weerslag van deze zoektocht.

Bindwijze: paperback
Formaat: 20 x 25 cm
Uitgave: juni 1998

boek-05
Staat hier ergens een beeld?

Staat hier ergens een beed?

De herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën is het grootste recente landinrichtingsproject in Nederland. Tot na het jaar 2000 voorziet het miljardenplan in een grootscheepse vernieuwing van steden, dorpen en landschappen. Kunst maakt er een intrinsiek deel van uit. Een speciaal voor de Herinrichting Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën ingevoerde wet, die uitgaat van het betrekken van de bevolking bij veranderingen in de woonomgeving, heeft in de praktijk geleid tot een regeling, waarbinnen één à twee procent van de uitvoeringssom aan kunst of vormgeving kan worden besteed. In een tijdsbestek van vijftien jaar zagen meer dan honderd kunstwerken het licht. Samen vormen ze een kilometers lange kunstroute, waarin zich niet alleen een variëteit aan visies op een veranderend landschap uitkristalliseert, maar ook een ontwikkeling in het denken over kunst in de openbare ruimte.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 24 x 21,5 cm
Uitgave: juni 1996

ISBN 90 5028 078 1
boek-06
Stad geen stad water geen water

Stad geen stad water geen water

In april 2001 hing in het Provinciehuis in Groningen de tentoonstelling De Blauwe Stad. Leven voor de verandering. De Blauwe Stad is de naam van het woon-, natuur- en recreatiegebied dat de komende jaren in het Oldamt zal verrijzen. Inundatie van voormalige landbouwgronden is een van de pijlers onder dit plan.
De tentoonstelling was het resultaat van de vijfde Post Middendorp fotografieopdracht.

In Stad geen stad water geen water treden opdracht en tentoonstelling buiten hun oevers. De foto's zijn gemaakt in het kader van de opdracht, en ruim de helft maakte deel uit van de tentoonstelling. Ze zijn in dit boek gecombineerd tot een nieuw verhaal over een oud Groninger thema: het land en de schop, telkens weer.

De Post Middendorp fotografieopdracht, ingesteld in 1990, wordt tweejaarlijks verstrekt door de Provincie Groningen.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 15 x 15 cm
Uitgave: november 2001

ISBN 90 806800 1 x
boek-07
Pandora's Box

Pandora's Box

De doos van Pandora is de verzamelterm die Fotomanifestatie Noorderlicht gebruikt voor de mappen en de archiefladen met namen en werk van fotografen. Werk dat we zijn tegengekomen op tentoonstellingen, in boeken of tijdschriften, in ateliers of studio's; werk dat ons is aangeraden of toegezonden. Het is de doos die Noorderlicht ieder jaar weer opent voor de hoofdtentoonstelling en voor die hele reeks van exposities in het galerie- en podiumcircuit. Pan dora = vol geschenken.

Het was een doos die in 1991, nog naamloos, werd geopend bij de start van de eerste editie van Noorderlicht.
De doos bleek een toverdoos waaruiit telkens weer nieuwe namen, werken en ideeën tevoorschijn komen.
Slechts een ding bleef al die jatren gelijk: de inzet voor fotografie, kwaliteit en vernieuwing door Noorderlicht.

Dit boek bevat 4 catalogi behorend bij de manifestatie van 2001 in Groningen. Deze catalogi waren ook los te verkrijgen.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 12 x 18 cm
Uitgave: oktober 2001

boek-08
The Journals of Jacob Mandeville

The Journals of Jacob Mandeville - Albin Biblom

Noorderlicht verstrekt ieder jaar een foto-opdracht. Voor de eerste editie werd de jonge Zweedse fotograaf Albin Biblom (1975) gevraagd. Biblom, die in 1999 afstudeerde aan de Amsterdamse Rietveld Academie, heeft in het project The Journals of Jacob Mandeville de complexe en hallucinerende wereld van een fictieve Engelse natuurvorser geconstrueerd. Wetenschappelijke ideeën en religieuze en moralistische opvattingen wisselen elkaar af in de dagboeken die Mandeville zou hebben nagelaten.
De fotocollages bieden een blik op een bizarre en sprookjesachtige wereld die wordt bevolkt door vlinders, insecten, (opgezette) dieren, surrealistische objecten en (uiteraard) fossielen. De beelden zijn voorzien van raadselachtige, vaak sacrale teksten. Biblom wordt in zijn werk gefascineerd door de tegenstelling stilte en chaos: 'Hoe meer lawaai in mijn hoofd, des te rustiger de beelden.'

Bindwijze: Hardcover
Formaat: 17 x 21 cm
Uitgave: Augustus 2001

ISBN 90 76703 10 8
boek-09
Confronting Views

Confronting Views

Met foto's van Antoine d'Agata, Didier Ben Loulou, Harry Cock, Dinu Mendrea, Paolo Pellegrin, David Sauveur, Henrik Saxgren, Bruno Stevens en Larry Towell.

De beelden uit Confronting Views tonen de gevolgen van een viceuze cirkel van geweld. De beelden zijn stilgezette plaats en tijd, momentopnames in voortdurende reeksen, een deel van de werkelijkheid in Israël en de Palestijnse gebieden sinds begin 2001.

Confronting Views is een uiting van de machteloosheid ten opzichte van zijn regering. De burger is slechts een pion in het machtsspel. Zijn veiligheid en welvaart spelen geen rol. Palestijnen zijn fysiek opgesloten in hun huizen, Israëli's durven nauwelijks nog naar buiten. Er zijn geen spelende kinderen meer, geen cafés of terassen. Er heerst wanhoop, leegte en vernietiging.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 17 x 22 cm
Uitgave: mei 2002

ISBN 90 76703 18 3
boek-10
Mechkar

Mechkar - Albin Biblom

In 1993 fotografeerde Albin een dansende beer in een circus in Moskou. Vanaf dat moment bleef die beer hem bezighouden. Hij vernam dat ze nog steeds her en der op de Balkan te vinden waren.
In Bulgarije ontmoet hij een man met een beer. Hij leeft dan een half jaar samen met zijn straatarme familie.

Albin waakt er voor om eenzijdig in te gaan op de westerse kritiek op het houden van dansberen.
Hij wil in de eerste plaats, dat men niet alleen oog heeft voor de pijnlike situatie van de dansberen, maar ook voor die van de mensen die generaties lang met ze samengeleefd hebben en daar hun inkomsten en identiteit aan ontlenen. Mensen, over het algemeen Roma's, die in het arme Bulgarije aan de rand van de samenleving staan en daar worden gediscrimineerd en slecht behandeld.

Bindwijze: paperback
Formaat: 17 x 24 cm
Uitgave: september 2003

boek-11
Verborgen terreinen

Verborgen terreinen

In het grote restauratieproject Verborgen terreinen, een samenwerking van Landschapsbeheer Groningen, de Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, worden meer dan twintig historische kerk- en borgterreinen aan de oppervlakte gebracht. Dat gebeurt door het herstellen van paden en grachten, grafstenen en houtwallen, hekwerken en piëdestallen, singels en bosschages.

Om dit project op aansprekende wijze aan het publiek voor te stellen hebben de stichtingen een gelijknamige foto-opdracht in het leven geroepen. Stichting Fotografie Noorderlicht heeft Machiel Botman (Nederland), Andreas Gefeller (Duitsland), Terri Weifenbach (Verenigde Staten) en Marco Wiegers (Groningen) gevraagd om het mystieke en verborgen karakter van deze eeuwenoude cultuurterreinen te ontbloten.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 17 x 24 cm
Uitgave: 2005

ISBN 90 76703 24 8
boek_12
Dichters in het noorderlicht
ISBN 90 76703 27 2
boekbeeld_12a
Schiermonnikoog, Eiland Insel Ø Island Eilaun

Schiermonnikoog Eiland Insel Ø Island Eilaun

In november 2005 werd de 10e trilaterale regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee georganiseerd. Met deelnemers uit Nederland, Denemarken en Duitsland was dit een groot evenement op Schiermonnikoog.

Cees Veerman (voorzitter van de 10e trilaterale Waddenzeeconferentie): Schiermonnikoog is natuur. Maar gezien al het menselijk handelen dat er aan te pas is gekomen, mag het gerust ook een kunstwerk heten. Net als het internationale Waddengebied waarvan het deel uitmaakt, dat zich via Duitsland uitstrekt tot in Denemarken.
Kunstwerken moeten bekeken worden. Dat gebeurt in dit boek, door bewoners van het eiland en door professionele fotografen. Met hun foto's maken zij duidelijk dat het eiland en het omringende Waddengebied een levend, dynamisch geheel vormen. Natuur en cultuur gaan er hand in hand, en daarmee ook natuurbescherming en menselijke activiteit.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 24 x 17 cm
Uitgave: 2005

ISBN 90 76703 25 6
boekbeeld_13
Omstreken

Omstreken - Harry Cock

De liefdevolle maar soms wat moeizame verhouding tussen de mens en de dingen is een terugkerend thema in de foto's van Harry Cock.

Omstreken bevat een keuze uit de foto's die hij de afgelopen 25 jaar maakte in het Noorden van het land. Sommige hielden zich jarenlang verstopt in zijn archief, andere zijn eerder gepubliceerd, onder meer in de Volkskrant en het tijdschrift Noorderbreedte waaraan hij als medewerker verbonden is.

Een boek over burgers en buitenlui, het land en het bouwen, de weg en het uitzicht. En over hoe alles altijd weer op zijn pootjes terecht komt.

Met tekstbijdragen van Marcel Möring en Eddie Marsman.

Bindwijze: hardcover
Formaat: 17 x 24 cm
Uitgave: 2006

ISBN 90 76703 29 9
boek_14
boek-15
boek-16
boek-17
boek-18
boek-19
boek-20